OMS lansează prima Cartă a drepturilor privind siguranța pacienților

Jun 26, 2024 | Noutăţi

În luna aprilie, în cadrul Summitului Global al Miniștrilor, OMS a lansat prima Cartă a drepturilor privind siguranța pacienților. Este prima Cartă care evidențiază drepturile pacienților în contextul siguranței și va sprijini părțile interesate în formularea legislației, politicilor și liniilor directoare necesare pentru a asigura siguranța pacienților.

Siguranța pacientului se referă la procesele, procedurile și culturile stabilite în sistemele de sănătate care promovează siguranța și minimizează riscul de vătămare a pacienților.  Orice persoană are dreptul la îngrijire medicală sigură, așa cum este stabilit de standardele internaționale privind drepturile omului, indiferent de vârstă, sex, etnie sau rasă, limbă, religie, dizabilitate, statut socioeconomic sau orice alt statut.

Carta acoperă 10 drepturi esențiale pentru a atenua riscurile și a preveni vătămările accidentale, care includ dreptul la îngrijire în timp util, eficientă și adecvată, dreptul la procese și practici sigure de îngrijire a sănătății, dreptul la personal calificat și competent, precum și dreptul la implicarea pacientului și a familiei.

„Siguranța pacientului se referă la primul principiu fundamental al îngrijirii sănătății – „Să nu faci rău”. Asigurarea siguranței pacienților este o prioritate globală și o componentă critică necesară pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Siguranța pacienților poate fi văzută ca un indicator al angajamentului țărilor de a respecta, proteja și îndeplini drepturile omului privind sănătatea”, a declarat Directorul Serviciilor Integrate de Sănătate al OMS, dr. Rudi Eggers.

„Toți pacienții au dreptul la siguranță. Lansarea Cartei reprezintă un pas înainte în realizarea unei lumi mai sigure și mai echitabile. Carta va fi o resursă cheie în sprijinirea țărilor în integrarea conceptelor esențiale, cum ar fi implicarea pacientului și a familiei, echitatea, demnitatea și accesul la informații în sistemele lor de sănătate. Țările și toate părțile interesate sunt invitate să adopte, să disemineze și să pună în aplicare Carta drepturilor privind siguranța pacienților, a declarat șeful Unității emblematice pentru Siguranța Pacienților din cadrul OMS, dr. Neelam Dhingra.

Siguranța pacienților în timpul îngrijirii medicale este o componentă critică în asigurarea dreptului la sănătate. 1 din 10 pacienti suferă vătămări în timpul sau ca urmare a îngrijirii medicale; aproximativ 50% dintre acestea pot fi prevenite.

Siguranța pacientului poate fi compromisă din cauza erorilor care pot fi evitate, cum ar fi procedurile chirurgicale nesigure, erorile de medicație, diagnosticul greșit sau tardiv, tehnicile greșite de injectare, transfuzia de sânge nesigură și apariția infecțiilor care pun viața în pericol, cum ar fi sepsisul și alte infecții asociate asistenței medicale.

Prejudiciul adus pacientului reprezintă o provocare globală. Daunele aduse pacienților rezultă rareori dintr-un singur incident, de cele mai multe ori apar din cauza greșelilor de la nivelul sistemelor de sănătate. 

Îmbunătățirea siguranței pacienților prin acțiuni sistemice și sistematice este o prioritate globală identificată în Rezoluția 72.6 a Adunării Mondiale privind Sănătatea – acțiune globală privind siguranța pacienților și Planul de acțiune global pentru siguranța pacienților 2021-2030.

Carta va oferi lucrătorilor din domeniul sănătății, liderilor din domeniul sănătății și guvernelor instrumentele pentru a construi sisteme de sănătate centrate pe pacient, îmbunătățind siguranța pacienților și reducând riscul de vătămare. Carta va oferi pacienților un limbaj care să-i susțină și va facilita colaborarea continuă între pacienți, familii, aparținători comunități și sistemele de sănătate pentru a se asigura că toată lumea are acces la îngrijire medicală sigură și de înaltă calitate.

Cele 10 drepturi fundamentale privind siguranța pacienților menționate în Cartă sunt următoarele:

  • accesul la îngrijire medicală în timp util, eficientă și adecvată;
  • procese și practici sigure de îngrijire a sănătății;
  • personal medical calificat și competent;
  • produse medicale sigure;
  • unități medicale sigure;
  • dreptul la demnitate, respect, nediscriminare, intimitate și confidențialitate;
  • accesul la informații, educație privind starea de sănătate și luarea deciziilor;
  • accesul la dosarelor medicale;
  • dreptul de a fi ascultat;
  • implicarea pacientului și a familiei.

Sursa informațiilor: www.who.int

URMĂREŞTE-NE ÎN SOCIAL MEDIA

ÎNSCRIE-TE ÎN COMUNITATE

Alătură-te Comunității și susține Programul CRED în Medicină!

INFOGRAFICE

Programul „CRED în Medicină”, în cifre

Programul „CRED în Medicină”, în cifre

Comunitatea „CRED în Medicină” a împlinit deja 8 luni! Până în prezent, în cadrul comunității au fost organizate 6 webinare, care au înregistrat un număr total de 1. 500 de participări. Întâlnirile CRED în Medicină au abordat teme diverse, adresându-se: pacienților și...